Zato bo vaša hiša najboljša

Prepričani smo, da si želite varen, zanesljiv in varčen dom, zato smo za Vas izpostavili nekaj pomembnih točk s katerimi vam bomo zagotovili najboljši dom. Najpomembnejše lastnosti kakovostne gradnje se začnejo že pri gradnji obodnih zidov, ki objekt ščitijo pred najrazličnejšemi zunanjimi vplivi in vse kar v tem segmentu potrebujete je zidni sistem TermoLOGiK.

Vse gradbene komponente objekta so skrbno izbrane in ustrezno sestavljene. Detajlom je namenjena posebna pozornost. Uporabljamo sistem kot je TermoLOGiK in temeljimo na penjenem steklu GLAPOR, ki imata sistemsko že rešene detajle in so tako brez toplotnih mostov. Poglobljeno poznavanje vseh sistemov in gradbenih materialov nam omogoča, da ustrezno rešimo prav vsak detajl.

Danes pogosto spregledano dejstvo energetsko učinkovite gradnje je vloga toplotne kapacitete objekta znotraj toplotnega ovoja. To je sposobnost sprejemanja in oddajanja velike količine toplote, kar je neposredno vezano na maso objekta. Pomembno ni namreč le koliko toplote preide skozi toplotni ovoj objekta, ampak nujno tudi koliko se objekt zaradi te toplote ogreje ali ohladi. Objekt z majhno maso se bo poleti zelo hitro ogrel, pozimi pa zelo hitro ohladil. Ogrevalni sistem mora zato neprestano loviti ta nihanja (ogrevati/hladiti), kar se pozna na večji porabljeni energiji. Nikakor pa ne smemo pozabiti vpliva na udobje bivanja: nihče si ne želi prenizkih ali previsokih temperatur, ravno tako tudi ne nekotroliranega nihanja.

Masivna gradnja ima poleg dobrega naravnega toplotnega ravnovesja še eno dobro lastnost. Beton, ki je pomemben del te gradnje namreč omogoča vgradnjo enostavnega sistema temperiranja akumulacijske mase objekta (betona). Ta masa določa, koliko se bo objekt segrel zaradi skozi steno prodrte toplote, zato je smiselno neposredno hladiti ta del zgradbe. Princip je zelo enostaven in poceni: uporabi se obstoječe elemente ogrevalnega sistema, to je talno gretje, ogrevanje vstopnega zraka in toplotna črpalka. Večina toplotnih črpalk je reverzibilnih, kar pomeni, da zmorejo tudi hladiti. V medetažno betonsko ploščo se vgradi nekaj deset metrov cevi za talno gretje preko katere se rahlo hladi ta pomemben del toplotne kapacitete hiše. Že obstoječ grelnik zraka pa hladi vstopajoči zrak, da ta odda večino vlage ter postane primerno suh in hladen.

Pomembna lastnost sistema TermoLOGiK je enovita betonska sredica, ki zagotavlja pomemben del zrakotesnega ovoja zgradbe. Ta betonski sloj se nahaja neprekinjeno po celotni kvadraturi zidu in mu praktično ni mogoče zmanjšati te lastnosti. Za razliko od opeke, ki jo je nujno potrebno poškodovati za potrebe vgradnje elektro in strojnih intalacij, ter tanke folije montažnih sistemov, ki je prav tako ogrožena ob vgradnji instalacij. Dosedanja merjenja na naših objektih to neposredno dokazujejo – tipična vrednost blowerdoor testa je n50=0,30. Zrakotesnost pasivne in nizkoenergijske gradnje je zelo pomembna iz stališča energetske učinkovitosti, zaščite gradbene konstrukcije in zadovoljevanja pogojev Ekosklada. Nezadostna zrakotesnost zelo vpliva na porabo energije, na netesnih mestih kondenzirana vlaga lahko poškoduje izolacijo in konstrukcijo, Ekosklad pa zavrne vlogo za subvencije ali ekokredit.

Naš gradbeni sistem je sestavljen iz treh neprekinjenih slojev: notranje izolacije, betonske sredice in zunanje debelejše izolacije. Ta sestava se po celotni kvadraturi zidu ne spreminja – ni oslabitev zaradi betonskih vertikalnih in horizontalnih vezi ter preklad kot v klasični gradnji, niti lesene in jeklene konstrukcije kot v montažni gradnji. Poleg tega so zelo dobro rešeni vsi detajli preklad, okenskih špalet, vogalov,… česar ne premore noben drug sistem na trgu.

V sestavi tega zidu je odlična toplotna izolacija NEOPOR, ki je za 22% boljši izolator kot npr. kamena volna in podobne fasadne izolacije. Poleg tega je nosilna konstrukcija debela le 15 cm (pa ima mnogo boljše statične lastnosti kot običajni gradbeni sistemi). Če npr. primerjamo LOGiK 500 ter kombinacijo opeke 30 cm in kamene volne 39 cm, ki imata enako U-vrednosti, je prvi zid tanjši za kar 19 cm. Pri običajni nadstropni hiši enakih zunanjih dimenzij, z uporabo sistema TermoLOGiK  pridobimo kar 15 m2 – to je površina ene udobne otroške sobe.

V le nekaj dneh je zid TermoLOGiK narejen – skupaj z odlično izolacijo, statično stabilnostjo, rešenimi vsemi toplotnimi mostovi, izdelanimi prekladami in špaletami, … manjka le še omet! Običajno etažo stanovanjske hiše se sestavi v največ dveh dneh. Še isti dan ali pa naslednjega se vgradi beton in etaža je končana.

Nosilna armiranobetonska sredica ima homogeno debelino in poln prerez po celotni kvadraturi zidu kar ustvari izjemno nosilen zid, v gradbeno-statični terminologiji imenovan tudi škatlasti statični model – mnogo boljši od klasične gradnje in še bolj od montažne.

Fasadna izolacija NEOPOR sistema TermoLOGiK ima več kot dvakrat večjo gostoto snovi kot običajna fasadna izolacija, kar močno izboljša njeno tlačno trdnost in splošno odpornost. Hkrati je zelo zanesljivo pritrjena na nosilno konstrukcijo. Naštete lastnosti so zelo ugodne pri mehanskih obremenitvah kot so toča, potres, udarci in veter.

Notranji sloj zidu predstavlja neopor debeline 5,0 cm, ki se ga na potrebnih mestih enostavno in hitro odstrani z uporabo topilne žice ali postrga. V nastale kanale se nato vgradijo stenske instalacije. Poleg hitrosti je tu velika prednost tudi neposeganje v nosilno konstrukcijo in zrakotesno ravnino, kot je to običajno pri vseh drugih sistemih na trgih.

Sistem TermoLOGiK omogoča zelo natančno gradnjo, pri tem je v veliko pomoč podporna konstrukcija, ki poskrbi, da je zid popolnoma vertikalen in raven. Zaradi tega ni nobenih neravnin, ki bi jih morali z ometom ali drugimi pripomočki naknadno izravnati. Zadostna je že najtanjša debelina ometa.

Premišljen sistem gradnje z neopor zidaki vključuje tudi izjemno zanesljivo in kvalitetno izdelavo okenskih in vratnih preklad (z možnostjo vgradnje omarice za žaluzije) ter špalet s sistemsko rešenimi okenskimi toplotnimi mostovi, vključno z zunanjim slojem, ki delno prekrije zunanji okenski okvir.

Sistem TermoLOGiK temelji na premišljeni dimenzijski zasnovi v obliki rastrov, ki zagotavljajo enostavno sestavljivost in popolnoma natančen prenos projektne zasnove na gradbišče. Vse dolžine in višine zidov ter zidne odprtine bodo vedno takšne kot v projektu, saj napake praktično niso možne. Kljub temu pa so spremembe na gradbišču po potrebi vedno mogoče – npr dodatno okno, itd.

Sistem ima poleg standardne 15,0 cm betonske sredice možnost tudi 20,0 cm za posebne statične zahteve. Pri tem sta oba povsem kompatibilna, kar pomeni nobenih dodatnih oblikovnih zapletov in nepotrebnih stroškov.

Tisti nekoliko bolj vešči investitorji bodo zid TermoLOGiK lahko zgradili sami, kar znatno zniža stroške gradnje. Sistem je namreč dovršen in enostavno sestavljiv ter zato dopušča le malo napak med gradnjo. Zid bo imel v vsakem primeru vse svoje prednosti in kvalitete, npr. vrhunska izolativnost, zrakotesnot, brez toplotnih mostov,…

Vrhunska izolacija zidnega sistema poskrbi, da ima objekt nizke potrebe po ogrevanju in hlajenju. Zato so potrebne manjše in cenejše ogrevalne naprave. Zelo pomembno pa je, da takšen objekt v dolgih letih delovanja zagotavlja zelo nizke obratovalne stroške.

To velja predvsem za armiranobetonsko medetažno ploščo v katero se lahko vgradi instalacije prezračevanja in osvetlitve pa tudi druge. Zato niso potrebni spuščen mavčnokartonski strop ali debelejši sloji pod estrihom.

Identičen zidni sistem se uporablja tudi za vkopane zidove, saj je sposoben vzdržati tudi bočne pritiske. Rahlo se ojača le armatura, kar je zelo majhen strošek. V klasični gradnji npr. mora opeko zamenjati armiranobetnoski zid, medtem ko so montažni zidovi povsem neprimerni. Poleg tega je zaradi povsem ravne površine sistema TermoLOGiK mogoče enostavno in natančno namestiti hidroizolacijo brez nepotrebnih čiščenj in izravnav.

Zelo je pomembno je na kakšni podlagi temelji hiša. Tampon iz penjenega stekla ima odlično tlačno trdnost, boljšo od primerljivih sistemov, in se zelo dobro obnese tudi v potresu. Poleg tega je požarno odporen, neobčutljiv na izlitje naftnih derivatov (XPS se stopi) in ostale kemikalije ter je kemijsko inerten. Omogoča prehod nevarnega radona izpod objekta na prosto, kar onemogoča zadrževanje v objektu in preprečuje kapilarni dvig vlage. Izvedba je enostavna in ne potrebuje dodatnega protizmrzalnega nasipa in fine izravnave. Penjeno steklo je popolnoma ekološki material in se ga lahko 100% reciklira.

Temeljenje na temeljni plošči je edini način temeljenja brez toplotnih mostov, kar je zelo pomembno za pasivno gradnjo. Poleg tega se v primerjavi s temeljenjem na pasovnih temeljih privarčuje na kvadraturi notranjih in obodnih zidov skupaj s fasadno izolacijo, saj morajo biti ti zidovi višji zaradi debelih izolativnih tlakov, kljub temu pa ostajajo izraziti toplotni mostovi po celotni dolžini teh zidov. Zaradi specifične izvedbe temeljne plošče nad hidroizolacijo, je ta varna pred vodo in vlago.

Gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča zelo enostavno kombinacijo zidakov različnih debelin s čimer se doseže pestre oblikovne učinke na fasadi, brez posebnih postopkov in zahtevnih posegov na fasadi.

Pri pasivni in nizkoenergijski gradnji se velikokrat zgodi, da dobro zasnovan objekt izgubi na energetski učinkovitosti zaradi nepredvidenih toplotnih mostov. Najpogostejši primeri so pritrditve žlebov, ograj, raznih senčil, fasadnih elementov ipd. skozi toplotno izolacijo v nosilno konstrukcijo, kar je veliko število toplotnih mostov. Sistem TermoLOGiK teh težav nima, saj ima sistem trdno izolacijo, ki je zelo zanesljivo pritrjena na nosilno konstrukcijo. Vse naštete pritrditve se tako izvede direktno v nosilno izolacijo, brez posega v konstrukcijo in brez toplotnih mostov.

Sodobno in elegantno pa tudi rustikalno oblikovanje zunanjosti objekta pogosto zahteva nevidne omarice zunanjih okenskih senčil. V energetsko učinkoviti gradnji je to dodatna težava zaradi nastanka toplotnih mostov. TermoLOGiK ima tudi to težavo elegantno rešeno z uporabo sistemske rešitve toplotno izolativnih preklad, ki so veliko bolj izolativne kot druge podobne rešitve na trgu.

Fazni zamik zidakov primernih za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo (LOGiK 400 in LOGiK 500) znaša od 10,5 do 13h, kar je v območju idealnih 12h. Poleg tega imajo ti zidaki zelo dobro izolativnost (U-vrednost), tako da je vstop toplote skozi te stene zanemarljivo majhen.

Zidovi sistema TermoLOGiK omogočajo prehod vlage skozi zidno konstrukcijo, saj je zidna sestava sestavljena v skladu z zahtevami gradbene fizike, ki uvršča sistem med difuzno odprte.

Strokovni tim PasivnaGradnja.si se posveti vsakemu projektu posebej in na najvišjem strokovnem nivoju ponudi najboljše in najbolj racionalne rešitve za konkreten objekt. Izdela vso potrebno dokumentacijo od idejne zasnove, gradbenega dovoljenja, vloge za ekosklad do zadnjega izvedbenega detajla. Natančno obdelane in med seboj usklajene so tudi vse instalacije. Tim je tako širok, da lahko objekt tudi izvede v celoti in je vedno na razpolago za pomoč in pojasnila.

Vsi projektanti so strokovno usposobljeni z veliko izkušnjami na svojem področju. Tim odlikuje pravi inženirski pristop ter medsebojno usklajevanje in posvetovanje, kar omogoča najboljše rezultate projektantskega dela in kvaliteto končnega objekta. Inženirji se namenoma odmikajo od raznih komercialnih prijemov in konformnih tipskih rešitev, ki so najslabši ravno za investitorja. Za delo uporabljajo certificirane in preizkušene simulacijske aplikacije, kar skupaj z ostalimi zagotovili, garantira, da vgrajeni sistemi ne bodo predimenzionirani in predragi temveč optimalni in najprimernejši za specifičen objekt. Za svojim delom inženirji stojijo in bodo stali še dolgo po vaši vselitvi v objekt.

Zidni sistem TermoLOGiK je dobra kombinacija delno elastičnega (neopor) in masivnega (beton) materiala, ki zelo dobro duši prehod zvoka skozi konstrukcijo. Pri tem ima pomembno vlogo premišljena zračna rega v zasnovi zidaka, ki zagotavlja zelo visok nivo zaščite pred hrupom, tako proti zunanjosti kot v notranjih prostorih, kjer je to potrebno.

Za pasivno gradnjo sta primerna dva zidaka iz kolekcije TermoLOGiK, to sta LOGiK 400 in LOGiK 500. Za zadnjega je značilna izjemna izolativnost oz. toplotna prehodnost Uzidu= 0,089 W/m2K, kar omogoča izjemno učinkovit toplotni ovoj pasivnih hiš. Omenjeni zid je prava redkost ne le na slovenskem, ampak tudi svetovnem trgu.

PasivnaGradnja.si ponuja le popolne ponudbe hiš na ključ z vsemi gradbeno-obrtniškimi deli in instalacijami. Termin “na ključ” vzamemo zelo resno, po mednarodnih standardih FIDIC. V naši ponudbi nikoli ne manjkajo npr. zemeljski izkop, izvedba vseh slojev temeljne plošče z izolacijo, strojne instalacije, zunanja kanalizacija ipd. kar je zelo pogosto pri ponudnikih montažnih hiš in lahko stroškovno znese tudi več desettisoč evrov.