Najboljša potresna zanesljivost

Slovenija leži na potresno aktivnem območju zato je za gradnjo objektov predpisana obvezna presoja potresnih obremenitev na hišo. Zahteve dosledno upoštevajo tudi naši inženirji. Ne smemo namreč dovoliti, da se življenjska naložba v udobje in varčnost poruši v enem samem neugodnem trenutku. V skupini PasivnaGradnja.si zato uporabljamo zanesljive in preizkušene sisteme in materiale, ki zagotavljajo potresno varnost najmanj do 9. stopnje po evropski potresi lestvici. Za primerjavo, potres v Posočju leta 1998 je dosegel 7 do 8 stopnjo.

Konstrukcija hiš PasivnaGradnja.si sestavljajo togo povezani armiranobetonski elementi: temeljna plošča, AB obodni zidovi (TermoLOGiK) in medetažna plošča ki skupaj tvorijo škatlasto obliko konstrukcije, ki se pri potresnih obremenitvah najbolje izkaže. Vsak element je zelo tog in trdno povezan z ostalimi elementi, kar močno omeji poškodbe pri potresnih silah.

Temeljenje naših hiš predstavlja temeljna plošča na nosilnem tamponu iz penjenega stekla. Penjeno steklo ima tlačno trdnost do 800 kPa ali celo več, medtem ko ima tipična izolacija iz ekspandiranega polistirena (XPS) pod temeljno ploščo stanovanjske hiše 400 kPa. Tlačna trdnost je ena najpomembnejših lastnosti izolacije pod temeljno ploščo Potresni sunki povzročajo nihanje (zibanje) objekta, kar poveča tlačne pritiske na izolacijo, ki se zato na določenem segmentu posede (stisne) in se stavba nagne. Nagnjenost stavbe je nepopravljiva škoda na objektu, četudi je nad temelji ostala povsem nepoškodovana. Zaradi teh posedkov se lahko povečajo tudi vplivi na zgornjo konstrukcijo, zato se sčasoma pojavijo poškodbe tudi tam. Zaradi visoke tlačne trdnosti ima zato penjeno steklo veliko prednost pred ostalimi materiali.

Potresna izolacija

Najenostavnejši princip potresne izolacije je sistem drsne izolacije, ki so ga že leta 1933 uporabili pri Ljubljanskem nebotičniku. Sloji pod temeljno ploščo z vodoneprepustno zaporo omogočajo, da lahko celoten objekt med močnejšim potresom rahlo zdrsne po spodnjem delu, pri čemer se del potresne energije porazgubi na mestu zdrsa in v trenju izolacije iz penjenega stekla ter tako ne more škodovati konstrukciji hiše. Pri tem je zelo pomembno, da je konstrukcija stavbe čimbolj toga in masivna (armiranobetonska, kot jih imajo hiše PasivnaGradnja.si), saj se tako doseže večji učinek, t.j. bolj učinkovito zmanjšanje potresne obremenitve. Ta oblika potresne izolacije ne pride v poštev pri večini današnjih lahkih montažnih konstrukcij, saj je njihova konstrukcija relativno elastična in lahka, zato morajo te hiše prevzeti vso potresno energijo. Poleg tega potrebujejo masivne in težke zgradbe več potresne energije, da se zamajejo, v primerjavi z lahkimi konstrukcijami. Predstavljate si na primer, da želite z brco premakniti kamnit ali lesen stol.

Nosilni in izolativni tampon pod temeljno ploščo naših pasivnih hiš predstavlja utrjen sloj iz penjenega stekla v gramozni obliki. Ravno ta sestava iz steklenih “gramoznih” zrn omogoča, da se potresna energija porazgubi v trenju med zrni, kar posledično zmanjša potresne sile na objektu, ki stoji na tem sloju.

Zaradi vseh naštetih in še drugih pomembnih razlogov so naši inženirji razvili lasten gradbeni sistem TermoLOGiK, ki zagotavlja odlično potresno odpornost in trajno varnost.

Dokazilo o statični in potresni zanesljivosti

Vse hiše PasivnaGradnja.si so protipotresno zelo zanesljive, saj naši inženirji uporabljajo zanesljive konstrukcijske modele in materiale. Naš inženir statike za vsak posamezen objekt na specifični lokaciji in glede na lastnost temeljnih tal naredi izračune, na podlagi katerih se zasnuje potresno in statično zelo zanesljiva konstrukcija. Kot naš naročnik prejmete poleg izjave o potresni varnosti tudi izračune in dokazilo, ki obsega celotno gradnjo, vključno s temeljno ploščo, saj lahko pravo zanesljivost hiše zagotovimo le za hišo v celoti.

Zgornja sliki sta izsek iz evropske potresne karte (vir: Giardini et al (2013) – European Seimic Hazard Map for Peak Ground Acceleration, 10% Exceedance Probabilities in 50 years, doi: 10.2777/30345, ISBN-13, 978-92-79-25148-1) in slovenske potresne karte (vir: http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.html), ki pokažeta, da spada Slovenija v potresno najbolj obremenjena območja Evrope in na velike razlike v potresni nevarnosti na samem območju Slovenije. Srednja in severna Evropa imata izjemno nizko stopnjo potresne nevarnosti, zato bi bilo zelo nevarno vnašati zidne sisteme iz teh področij v Slovenijo brez nujnih ojačitev. Žal se je iz Avstrije, Nemčije pa tudi nekaterih severnih držav v Slovenijo uvozilo nemalo gradbenih sistemov, ki bi potrebovali nujno statično testiranje za slovensko potresno okolje.

Individualno statično in potresno projektiranje vsake posamezne hiše je nujno, da se zagotovi resnično varen in zanesljiv objekt. Enako hišo se ne sme postaviti kjerkoli v Sloveniji, Evropi ali drugje, saj ima vsaka lokacija svoje specifične zahteve. Najprej je tu potresna obremenitev, kjer je že med Ljubljano in Prekmurjem očitna razlika odločilnega pomena, potem geomehanske lastnosti zemljine od skalne podlage do neprimernih barjanskih tal in nenazadnje vrste temeljenja, ki je že del statične zasnove objekta. Naše hiše so potresno varne ravno zaradi individualne obravnave naših inženirjev glede na zahteve lokacije in to vedno dokazujejo tudi z izračuni in dokazili.

ZA LAŽJO PREDSTAVO

Pri uporabi gradbenih sistemov iz armiranega betona so nam zgled številne, še vedno stoječe, historične zgradbe iz kamna in rimskega betona stare več tisočletij. Ti objekti iz kamna in njegove statično izboljšane oblike – betona so daleč najstarejši še stoječi objekti na svetu. Lep primer je Panteon s kupolo iz rimskega betona premera 43,5 m, ki stoji že praktično dve tisočletji.
Ti zgledi in strokovno znanje naših inženirjev, ki dajejo velik poudarek sigurnosti in trajnosti objekta vam zagotavljajo protipotresno zelo zanesljiv dom.

Translate »