Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.TermoLOGiK.com, je last družbe Arhem d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

S pravili in pogoji uporabe spletne strani www.TermoLOGiK.com ste obveščeni, da so vse programske in oblikovalske vsebine strani, aplikacije, domena in poddomena, torej vse to intelektualna lastnina, zavarovana in v izključni lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic (v nadaljevanju Arhem d.o.o. – TermoLOGiK.com) in da je kakršnakoli kršitev ali zloraba pravic intelektualne lastnine kazniva ter predstavlja podlago za uveljavljanje odškodnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izklju?no v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako druga?e razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Arhem d.o.o. – TermoLOGiK.com.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualnelastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2018 TermoLOGiK.com – Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba Arhem d.o.o. ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Družba Arhem d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.